Verminking van een ontwerp

LichtkunstwerkIn sommige gevallen kunnen ontwerpers optreden tegen de wijziging of verminking van hun werk door een ander, met name als het gaat om een verandering waarvan de ontwerper vindt dat dit zijn reputatie kan aantasten. De rechtbank Assen wees hier onlangs een uitspraak over.

Het recht om op te treden tegen wijziging of verminking is onderdeel van de zogenaamde ‘persoonlijkheidsrechten’. Een ontwerper kan hier naast zijn auteursrechten een beroep op doen. Dat recht kan verstrekkende gevolgen hebben. Zo kon in het verleden een architect eisen dat de zonweringen die op een door hem ontworpen gemeentehuis waren bevestigd, weer werden verwijderd omdat dat afbreuk deed aan zijn ontwerp. Ook bepaalde de rechter dat het plaatsen van een fontein niet door kon gaan omdat daardoor afbreuk werd gedaan aan het ruimtelijk effect van een eerder geplaatst kunstwerk.

Deze maand deed de rechter uitspraak in een zaak over lampen. De betreffende ontwerper had een lichtkunstwerk gemaakt van 15 pilaren van elk 2,5 meter hoog. De gemeente Assen had toegezegd de verlichting daar omheen zo veel mogelijk uit te laten, zodat het kunstwerk goed tot zijn recht zou komen. Maar die verlichting werd later toch weer ingeschakeld. Omdat de trappen en de overhangende luifel niet goed werden verlicht, verzamelde zich daar namelijk steeds meer hangjeugd.

Lees verder

Geplaatst in Auteursrecht, Intellectuele Eigendom | Getagged , , | Een reactie plaatsen

De mythe van de 7 verschillen

7Er zijn weinig mythes zo hardnekkig als de stelling dat als iemand een design kopieert en daar zeven verschillen in aanbrengt, er geen sprake meer zou zijn van inbreuk.

De oplettende lezer kan het al raden, maar die stelling is dus onjuist. Er is geen algemene regel in het auteursrecht waar uit volgt dat bij zeven (en evenmin bij zes, acht of tien) punten van verschil een product niet meer kan worden aangepakt. De toets die in de praktijk wél door rechters wordt gebruikt bij het beoordelen van inbreuk is een stuk minder concreet: er moet sprake zijn van dezelfde totaalindruk. Maar wanneer is daar dan sprake van?

Lees verder

Geplaatst in Auteursrecht, Intellectuele Eigendom | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Meubelrecht aanwezig op het Woonevent van de Woonindustrie

Woonevent

Meubelrecht is op zaterdag 18 april aanwezig op het Woonevent van de Woonindustrie. Vragen over meubelrecht, zoals hoe ontwerpen beschermd kunnen worden door het intellectuele eigendomsrecht of hoe je later kunt aantonen dat je een bepaald ontwerp hebt gemaakt? Neem dan vrijblijvend contact op om een afspraak te maken. Bijvoorbeeld via Twitter (@meubelrecht), of per e-mail (zie contactgegevens rechts)

Tot dan!

Geplaatst in Algemeen | Getagged | Een reactie plaatsen

Foto’s maken van meubilair in de openbare ruimte. Mag dat?

Eiffeltower

Mijn collega Joost stuurde laatst een artikel door over de rechten op twee bekende bouwwerken die beide ooit speciaal voor een Wereldtentoonstelling werden gebouwd: de Eiffeltoren in Parijs en het Atomium in Brussel. Of liever gezegd, de Eiffeltoren by night en het Atomium.

Bescherming van werken in de openbare ruimte

De Eiffeltoren werd tussen 1887 en 1889 gebouwd. Dat betekent dat de beschermingsduur van de rechten op het ontwerp inmiddels is verstreken. Daarom mag iedereen de Eiffeltoren op de foto zetten of miniatuurversies ervan verkopen.

Volgens de Société d’Exploitation de la Tour Eiffel die in het artikel aan het woord komt, geldt dat echter niet voor de lichtshow die er later aan toe is gevoegd. Die wordt kennelijk nog door het auteursrecht beschermd, zodat het volgens de Société inbreuk oplevert om ’s nachts een foto van de Eiffeltoren te maken en die via social media online te plaatsen. Ook het posten van foto’s van het Atomium, dat voor de Expo 58 werd ontworpen, is om die reden in principe niet toegestaan. (In hoeverre die rechten ook daadwerkelijk door de rechthebbende worden gehandhaafd is weer een heel ander verhaal.)

Lees verder

Geplaatst in Algemeen, Auteursrecht, Inbreuk, Intellectuele Eigendom | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

Inbreuksmoes in een zaak over slaafse nabootsing van voetensteunen: het was de drukker!

Inbreuksmoes bij slaafse nabootsing

Een rechter kan een verbod opleggen om niet langer een bepaald product te verkopen, bijvoorbeeld omdat het namaak is. De ‘inbreukmaker’ wil dan nog wel eens creatief worden en de producten alsnog via een andere onderneming aanbieden, om zo het verbod te omzeilen. Daar kan de rechter doorheen prikken, zo blijkt uit een recente uitspraak over voetsteunen.

In deze zaak probeerde de inbreukmaker er onderuit te komen met een smoes. We komen wel vaker uitspraken tegen waarin een ‘inbreuksmoes’ wordt gebruikt. Begin november schreef onze collega Evert van Gelderen hier nog een artikel over, met een top 3 inbreuksmoezen in het moderecht. In deze voetensteunen-kwestie signaleerden wij een inbreuksmoes in het meubelrecht: de het-komt-door-de drukker-smoes.

Lees verder

Geplaatst in Algemeen, Slaafse nabootsing | Een reactie plaatsen

Auteursrechten op een lamp: de ARCO booglamp van Flos

De rechtbank Amsterdam boog zich onlangs over eAuteursrechten lampen zaak over booglampen. In dit kort geding gaat het om de vraag of de lamp van de eisende partij auteursrechtelijk beschermd is en of de lamp die door de gedaagde is verhandeld de auteursrechten schendt. Uiteindelijk beantwoordt de rechter beide vragen bevestigend.

In dit weblog geven wij een samenvatting van de uitspraak.

Flos vs Superstoel

De eisende partij is Flos, een Italiaanse onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling en productie van moderne designverlichting. De onderneming verhandelt onder andere de booglamp ARCO. Deze lamp is hierboven afgebeeld.

De gedaagde in deze zaak drijft een eenmanszaak onder de naam Superstoel. Onder deze naam verkoopt en levert hij meubels. Door Superstoel werd een booglamp verhandeld onder de aanduiding ‘Booglamp replica zwart marmer blok’ en ‘booglamp Arco’. We hebben geen afbeelding van deze lamp kunnen vinden, maar uit het vonnis blijkt dat de lamp vrijwel identiek is aan de ARCO.

Lees verder

Geplaatst in Auteursrecht, Intellectuele Eigendom | Getagged , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wanneer moet je een product als model registreren? En wat zijn de vereisten voor modelbescherming?

Als ontwerper wil je je producten zo goed mogelijk beschermen, zodat derden er niet zomaar met jouw ontwerp vandoor kunnen gaan. Eén van de manieren om dit te doen is door middel van het modelrecht.

Nieuwheid en eigen karakter model vereist

Op grond van het modelrecht moet het ontwerp wel aan bepaalde vereisten voldoen wil het beschermd kunnen worden. De belangrijkste zijn dat het ontwerp nieuw moet zijn en over een eigen karakter moet beschikken.

Hieronder lichten wij deze twee vereisten toe. Dat doen wij aan de hand van een voorbeeld van de modelinschrijving voor een vloerkleed met gekleurde vilten bolletjes. Deze modelinschrijving werd onlangs aan de hand van deze twee criteria beoordeeld door het Europese modellenbureau OHIM (of voluit Office for Harmonziation in the Internal Market).

Tot slot zullen wij ingaan op de vraag wanneer men zijn ontwerp het beste in kan schrijven als model en hoe het nou zit met niet-ingeschreven modelrechten.

Lees verder

Geplaatst in Intellectuele Eigendom, Modelrecht | Getagged , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Als je als verkoper niet weet dat een product nagemaakt is, maak jij dan toch auteursrechtinbreuk?

Het antwoord op deze vraag luidt ja. Als verkoper ben je er in principe zelf voor verantwoordelijk dat de producten die je verkoopt geen inbreuk maken. Maar als je als verkoper van niks wist, dan wil dat niet zeggen dat je altijd met lege handen staat. Lees daar hieronder meer over.

origineel en namaakAls je je net zoals wij veel bezighoudt met het intellectuele eigendomsrecht, dan kun je eigenlijk niet meer normaal de stad in of reclamefolders doorbladeren. Altijd zie je wel producten voorbijkomen die in meer of mindere mate inbreuk lijken te maken op “het origineel”.

Deze week hadden wij het omgekeerde. Afgelopen zaterdag zaten wij nog in een Ball Chair en drie dagen later lazen we een uitspraak over de auteursrechten op deze stoel.

Weliswaar is de uitspraak gewezen door een Antwerpse rechter, maar wij menen dat een Nederlandse rechter precies zo geoordeeld zou (moeten) hebben. Bovendien wordt door de gedaagde partij een verweer gevoerd dat wij in Nederland ook vaak voorbij zien komen. De verkoper stelde namelijk dat hij niet wist dat het product dat hij had ingekocht, inbreukmakend was.

In Nederland (en blijkbaar ook in België) houdt zo’n verweer zelden stand. In dit weblog gaan wij daar verder op in en lichten wij de belangrijkste punten van deze uitspraak toe.

Lees verder

Geplaatst in Auteursrecht, Intellectuele Eigendom | Getagged , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Ik ben de ontwerper van een product. Hoe kan ik later bewijzen dat ik de auteursrechten heb?

In de meeste rechtszaken over het auteursrecht worden de volgende vier vragen door de rechter beantwoord:

1. Is het product van de eisende partij auteursrechtelijk beschermd?
2. Is de eisende partij ook de rechthebbende op die auteursrechten?
3. Is het product van de gedaagde partij ontleend (nagemaakt) van dat van de eiser?
4. En als het antwoord op vraag 1, 2 en 3 ja is: welke vergoeding moet de inbreukmaker betalen?

De hoofdregel in het auteursrecht is dat degene die iets maakt, ook de rechthebbende is. Als men zelf een product heeft ontworpen, dan lijkt vraag 2 voor de rechter makkelijk te beantwoorden. Maar in de praktijk gaat dat nog wel eens mis. Steeds vaker willen rechters bewijs van die stelling zien. Maar hoe kun je die als ontwerper nou leveren?

Met andere woorden: welk bewijs kun je nu verzamelen om de rechter er later van te overtuigen dat jij die ene tafel/bank/stoel/lamp/stof hebt ontworpen en dat je om die reden de rechten hebt?

Onderaan dit weblog hebben wij hier vijf praktische tips voor gegeven. Maar eerst zullen wij de “stoffenzaak” uiteenzetten, waaruit blijkt hoe belangrijk dit kan zijn.

Lees verder

Geplaatst in Auteursrecht, Intellectuele Eigendom | Getagged , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Binnenkort domeinnamen met .furniture?

Op dit moment kan men bij het registreren van een domeinnaam al uit een aantal verschillende extensies kiezen. Maar dat worden er binnenkort nog veel meer. Met een beetje geluk is het mogelijk om in plaats van .nl ook kiezen voor een domeinnaam die eindigt op .furniture.

Hoe dat zit, daar vertellen we in deze weblog alles over.

Lees verder

Geplaatst in Algemeen, Domeinnamen | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen